Sağlık Koçluğu

Sağlık Koçluğu

“Düşüncelerinizin ne kadar kuvvetli bir güce sahip olduğunu anlamış olsaydınız, asla negatif düşünmeye cesaret edemezdiniz.             Kötü düşünceler sizi, yediğiniz kötü yiyeceklerden daha çabuk hasta edebilir.” Peace Pılgrım

”Ruhsal bir hayal gücü mevcuttur. Bunun emirlerine vücut her zaman uymak zorundadır. Bu güç bir hastayı iyileştirebildiği gibi sağlıklı birini de hasta edebilir.” İbn-i Sina

Sağlık Koçluğu; Bireyin “sağlıklı yaşam” hedefine ulaşması yönünde işleyen; bilinçlenme, tasarım ve uygulama sürecini kapsayan koçluk çalışmasıdır.

Sağlıklı yaşam tanımı, hedefi ve bunu gerçekleştirme yöntemi  parmak izi gibi  bireye özgüdür.  

Sağlık koçluğu görüşmelerimiz;  bireyin sağlık durumunu objektif bakış açısıyla değerlendirmesi,  kendi özgünlüğünü fark etmesi, sağlık konusunda bireysel yapabileceklerine odaklanması, motive olması, sağlıkla ilgili olumsuz varsayımlarını ortadan kaldırması ve kendi olumluluk zincirini oluşturma becerilerini kazanma sürecini kapsamaktadır.                                 

KİMLER SAĞLIK KOÇLUĞUNDAN YARARLANIRLAR ?

Kendilerini “daha sağlıklı” hissetmek isteyenler

Kanser veya Kronik hastalık (Diyabet, Hipertansiyon, Astım ) tanısı alanlar

Hasta Yakınları

Sağlıkla ilgili korku ve kaygılarından kurtulmak isteyenler

Kısaca: hedefi “sağlıklı yaşam” olan bireyler …

NOT: Koçluk çalışmalarımız tıbbi tanı ve tedavi yöntemi değildir, ilaç verilmez. 

Online Seans Talebi