Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?

Astroloji gökyüzündeki cisimlerin yeryüzündeki varlıklara olan etkisini araştıran bir ilimdir.

Kadim bir bilgi olan astrolojinin tarihler boyunca kesinliği tartışma konusu olmuştur. Astroloji
Astronomi ile iç içe olmakla birlikte aralarında temel bir takım ayrışmalar vardır. Astronomi
uzaklıklar, büyüklük ve kütlelerin hızları ile ilgilenen kavramların bilimidir. Astronomi nesnel,
astroloji ise öznel bir bilimdir.

Natal harita dediğimiz doğum anındaki gökyüzü konumu astronomi ile açıklanabilir. Ancak
haritanın yorumu astrolojinin konusudur. Astroloji gezegenlerin birbiriyle yaptıkları açılar ve bu
açıların insan davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Astroloji yer merkezli bir bakış açısı
sunar. Yani Dünya’dan gökyüzüne bakarak yorum yapar.
12 adet burç ve 12 adet ev mevcuttur. Evler, olayların geçtiği alanı anlatır. Burçlar bu evleri
ayırmanın en temel yoludur. Her evi bir burç yönetir. Zodyak Koç burcu ile başlar ve Balık
burcu ile sona erer.
Yani 1. ev Koç Burcu, 12. ev ise Balık Burcu  tarafından yönetilir. Gezegenler ise olayları
harekete geçiren güçlerdir. Olayların hangi yönde ilerleyeceği ise gezegenlerin karekterleri
ve birbirleri ile yaptıkları açıların nitelikleri ile saptanırlar.
Astroloji kişinin öncelikle kendisini ve başkalarını tanımasına yardımcı olur. Aslında hayata
tutulan bir aynadır. Yolumuzu görüp önlem almak mı ya da görmezden gelmek mi tercih
edilecek?
Yaşadıklarımız için gezegenleri suçlamak yerine, bu sembol bilimi kullanıp tedbir almak ve
hazırlıklı olmak bize bağlı.

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi