Olumlu Düşünmek! Sanatsal Bir Beceri

Olumlu Düşünmek! Sanatsal Bir Beceri

Olumlu düşünmek! Sanatsal bir beceridir!…
 

Düşüncelerinizin ne kadar kuvvetli bir güce sahip olduğunu anlamış olsaydınız, asla negatif düşünmeye cesaret edemezdiniz.                      Peace Pılgrım

Yaşam koşulları hızlı bir şekilde ve sürekli değişiyor. Bu hızlı ve sürekli değişime zihinsel olarak uyum sağlamak, ancak olumlu düşünce ile mümkün olabilir.

İnsan, dış dünyayı bütün duyularını kullanarak algılayan ve tüm bu algılarından etkilenen dinamik bir varlık. Dışarıdan gelen olumlu ya da olumsuz tüm mesajları zihinsel filtrelerinden geçirirken olumluya çevirebilmek bir beceri… Ve de her beceri gibi öğrenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi zaman alır, tıpkı diğer sanatsal çalışmalarda olduğu gibi…

Çocuğun doğduğu aile, yaşam haritasını büyük oranda etkilemektedir. Anne-baba olumlu düşünen ve olumluya odaklı olduğunda, bu özellik çocuk tarafından da doğal olarak modellendiği için bireysel gelişimi olumlu etkilenir.

Düşüncede başlayan bu olumluluk, beyin sinyalleriyle ve bakış açısıyla çevreye yayılarak, çevrede kendine benzer enerj6ileri çekiyor ve çoğalarak geri dönüyor. Dolayısıyla, olumluluk giderek tutum ve karakteri halini alıyor. Olumluluğun; düşünce – doğal davranış – karaktere dönüşümü sanatsal bir beceridir!…

Bu beceriyi kazanma sürecinde hedef belirleyerek ilerlemek çok önemli!

Hedefe giden yolda istekli olmak(algıda seçicilik ve dikkatin yoğunlaşması için gerekli), düzenli ve sürekli çalışma, tekrar, sabır, emek ve geribildirim… herbiri önemli yapı taşlarıdır.

Anne-babalar olumlu düşünme becerisini öncelikle kendileri öğrenerek yaşamlarına kattıklarında…

Biliyoruz ki; “Üzüm üzüme bakarak kararır.”
Olumlu düşünen anne-babalara değişmek, dönüşmek isteyenlere, kolay gelsin!

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi