Etkin Lider Öğretmen

Etkin Lider Öğretmen

Öğrenme ve öğretme, birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşen oldukça karmaşık  bir süreçtir.
Öğrenmeye etki eden faktörler, öğrenen,  öğreten,  aile ve eğitim kurumları olarak sıralanabilir.
Öğrenme; öğreten ve öğrenen olmak üzere her iki tarafın bilinçli aktif katılımıyla gerçekleşen dinamik, karşılıklı etkileşiminin bir ürünüdür.
Diğer faktörlerin etkisi de dikkate alındığında  çok  bilinmeyenli denklemin bir sonucudur  öğrenme.
Öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu ve velinin ortak  isteği “Başarı” dır. Başarıya ulaşmak için; başarma isteğini “ortak hedef “ haline taşımak, buna yürekten inanmak ve bu yolda etkili çalışmaları yapmak gerekir. Bunun gerçekleşmesi, etkin bir rol model  eşliğinde daha kolay olmaktadır.
Öğretmenlik ; Öğreten rolü yanı sıra kurum içi ve kurum dışı birçok görevleri yerine getiren
ve etki alanı içerisindeki  insanları etkileyerek onları harekete geçirmek gibi çok yönlü bir misyonu
kapsayan zorlu bir görevdir.
Bir yandan bağlı bulunduğu kurumun kuralları, sınırları, öğretisi içerisinde  hareket etmek, aynı
zamanda bireysel ve kurumsal değerleri  yaşama  geçirmek ve kendine özgü “öğretme” işlevini
yerine getirmek gibi birçok sorumluluğu vardır öğretmenin.

Lider; çevresindeki insanları birçok yönden etkileyerek, onları belli bir amaç doğrultusunda harekete
geçirebilen kişidir. Her öğretmen doğal bir Lider konumundadır. Çevresinde onu izleyen, rol model
alan en sıkı takipçileri ise öğrencileridir.

“Öğrencisini etkilemeden öğretmeye çalışanlar, soğuk demiri boş yere döverler. “ Horace

“Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini
keşfetmelerine yardım etmektir.” Galileo
 “En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir. “ Jackson Brown
Bu sözlerin ortak vurgusu ” öğrenme için öğretenin ve  öğrenenin istekli (tutkulu) olması gerektiğidir.
Etkin liderlerin en önemli bireysel özellikleri
, kimsenin göremediği gelecek hayali, ulvi değerleri,
farklı bir zihin çalışma stili, sağ ve sol beyin fonksiyonlarını içeren zeka modellerinin olması ve
içsel motivasyonla hedefe kilitlenme, konsantrasyon, ayrıca kendini yönetebilme becerisinin
yüksek  olmasıdır.
Sosyal yetkinlikleri ise, başkalarını anlama ve onları etkileyecek tarzda iletişim kurabilmesidir.
Doğal liderlerin, kendileriyle ilgili farkındalık oluşturma ve becerilerini geliştirerek   Etkin Lider
olma yönünde ilerlemesi; hem kendi gelişimleri, hem de takipçilerinin daha iyi öğrenmesi  için
çok yararlı olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Etkin  Liderlik Becerileri arasında ;
– Vizyon, misyon ve engin değerlere sahip olma
– Gerçekleştirmeyi istediği yüce hedeflerinin olması
– Kendini çok iyi tanıma
– Duygularını tanıma  ve yönetebilme
– Öğrenme tutkusu
– Olumlu tutumları benimseme
– Zamanını iyi değerlendirme
– Başarıya götüren planlama yapabilme
– Etkili iletişim kurabilme  (anlama, dinleme ve söyleme becerileri)
– Kendini ve çevresindeki insanları motive edebilme
– Güçlü ve zayıf yönlerini fark etme
– Gelişim ve gelecek odaklı olma
– Çoklu Zeka becerilerine sahip ve olabileceğinin en iyisi olma sayılabilir.

ETKİN LİDER ÖĞRETMENLER’in çoğalması dileğiyle…

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi