Çağımızın Mesleği “Koçluk”

Çağımızın Mesleği “Koçluk”

Koçluk; çağımız insanının gelişim ve değişim ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan ve trendi giderek yükselen meslekler  arasında yerini almaktadır.
Profesyonelliğin arttığı günümüzde, bireyleri (kurumları) hayalleriyle buluşturan, çözüm odaklı bir çalışmadır koçluk.

Okul yaşamından sonra başlayan “yaşam okulu”nda birçok sınav bizleri bekler. Eğitim sistemimiz öğrenciyi üniversite sınavına hazırlar,
yaşamın sınavlarına ise, çoğu zaman hazırlıksız yakalanırız. Bedelini öder, dersimizi çıkarırız.Yaşamın algısı, anlamı, öğretisi, beklentiler, inançlar,
duygu ve düşünceler bireyden bireye farklılık gösterdiğinden “bireysel gelişim” ve bunu sağlayan “koçluk” günümüzde giderek daha da önem kazanmaktadır.

Her insan yaşamının farklı dönemlerinde, ihtiyaç hissettiği konularda bilgi ve deneyiminden yararlanacağı, destek alabileceği, dürüst, güvenilir, sırdaş bir dosta
ihtiyaç duyar. Eskiden bu ihtiyaç, daha geniş aile ağacı içerisinde yakın ilişki kurulan abla-abi, teyze-hala veya dayı-amcadan, çoğunlukla da sosyal öğrenme yoluyla karşılanırdı.
Bugün ise  “bilge dost” ihtiyacı “profesyonel dost” olan koçlar tarafından karşılanmaktadır.

Günümüzde yaşam eskiye göre adeta daha hızlı akmaktadır. Teknoloji hızlandıkça, süre rölatif biçimde azalmakta, insanlardan beklentiler de artmaktadır.
Artan beklentiler, her an yeni bir durumla karşılaşma, çok yönlü taleplere bölünen enerjiler her insanda  değişik derecelerde kaygı nedenidir.
Hızla akan zamanda dünün değerleri, alışkanlıkları, bilgi ve beceri ihtiyaçlarıyla günümüzün  ihtiyaçları aynı kalmamakta ve değişiklik göstermektedir.
Mevlana’nın da dediği gibi:
Düne ait ne kadar söz varsa, dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım…
Günümüz  koşullarında, daha kısa sürede, daha fazla ya da farklı şeyler yapma ihtiyacı, bireyleri de farklı arayışlara itmektedir.
Zamanının ve yaşamının değerli olduğunun farkında olan ya da bunlarda bir değişiklik yapmak, fark yaratmak, yaşamlarında dengeyi bulmak isteyen bireyler bir koçla çalışmayı istemektedirler.
Koçluk görüşmeleri, bireye çok yönlü gelişim ve istenilen yönde değişimi gerçekleştirme fırsatı sunduğu için, bireyler hedeflerine daha kısa sürede ve emin adımlarla ilerlemenin güven, rahat ve huzurunu yaşarlar.
Bunlar; bireyin motivasyonunu artıran, aynı zamanda stres ve kaygısını azaltan duygulardır.

Koçluk; müşterinin istediği bir hedefe ulaşması yönünde, zihinsel  bilinç oluşturmaetkili iletişim kurarak karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunma, strateji ve eylem adımları planlama ve bunların uygulanması sürecini kapsamaktadır. Kısaca, bireyin netleşen hedefine giden yolda,  kendi zihinsel engellerinin farkındalığı, bunların değişip- dönüştürülerek, hedefi yönünde  kullanılması, motivasyonuyla performansın katlanarak  artışı ve  hedefe  ulaşması amaçlanmaktadır.

Aynı şeyleri söylemek ve yapmak, aynı sonuçları doğurur. Fark yaratmak ve gelişmek için ise, farklı bir “söylem” ve bununla uyumlu “ eylem” gerekir.
Koçluk, bireyin hedefi doğrultusunda yeni bir dil geliştirme,  söz ve eylem bütünlüğünü gerçekleştirme  sanatıdır.

Gerçekten de bugün, dünden farklı şeyler söyleme ve yapma “KOÇLUK ZAMANI”!

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi