İyi Düşün, İyi Olsun!

İyi Düşün, İyi Olsun!

İyi düşünmek; iyi şeyler hayal etmek, iyiye odaklanmak ve gerçekleşmesi için olumlu duyguları ve yaşamı besleyen çekirdek inançtır. Yaşamda iyi ve kötü, güzel ve çirkin, gündüz ve gece, aydınlık ve karanlık… birçok zıtlık bir arada ve bütünün bir parçası olarak var olmaktadır. Düşünceler de çok değişik halleriyle zihnimizin bir ürünü olarak bilişsel dünyamızda yer almaktadır.

Düşünce şeklimizi nasıl geliştiriyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü?

Her insan, doğuştan sahip olduğu bireysel özelliklerinin yanı sıra çevresindeki insanların düşünce modellerinden de etkilenir. Ağırlıklı olarak iyiyi düşünme ya da kötüyü düşünme gibi bir eğilimi zaman içinde ”Üzüm üzüme baka baka kararır” misali doğallıkla belirir.

Bir çocuğun yetiştiği çevre faktörü, o ortamdaki insanların algıları, düşünce modelleri ve birbiriyle kurdukları iletişim biçimi, değerleri, gelenek ve göreneklerinin tümü çocuğun toplam yaşam kalitesinin oluşmasında önemli bir yer tutar.

Olumsuz düşünmek, öğrenilmiş bir alışkanlık olup, olumlu hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler için başlı başına  bir engel oluşturur. Bu nedenle “İyi düşünmeyi öğrenmek” gerek.

Kişinin sağlığı, mutluluğu, başarısı ve yaşamdan hoşnut olması vb. hepsi düşüncelerinin kalitesiyle ilgilidir. Olumlu düşünce, kaliteli düşünce modelidir, zihinsel kaliteyi artırarak, yaşamsal durumları da etkilemektedir. Hepimizin bildiği bir Atasözü vardır: aklına gelen, başına gelir!
Düşüncelerin duyguları ve davranışları etkileyen küçük enerji titreşimleri olduğu bilinen bir gerçekliktir. Yaşam alanlarımızda (sağlık, başarı, mutluluk … ) hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için, öncelikle düşüncemizin olumlu (iyi, pozitif) olması gerekir.

Olumlu düşünmek, öğrenilebilir bir beceridir! Yaşamdaki birçok olumsuzluğa rağmen,” iyiyi düşünebilmeyi seçmek” gerçekten de bir beceri ister. Düşüncenin yaşantıya olumlu yansıması, bir dizi çalışma ve süreç gerektirir. Toplam kalite yönetiminde olduğu gibi, sistemin bütünsel bir yapısı ve işleyişi vardır. Bireyin kendisi ile ilgili düşünce ve duygularının farkındalığı bu yapının kilit noktasıdır. İstek, merak, öğrenme, inanç, sabır ve kararlılık ise başarıya götüren yapı taşları…Bu süreçte hepsi birlikte harmanlanmalıdır.

Düşünceler için çekim yasası; “benzer benzeri çeker” şeklinde işleyen evrensel bir yasadır. İster iyiyi, ister kötüyü, hangisini düşünür ve inanırsanız yaşamınıza onu çekersiniz. Bu yasalar, bireyden bağımsız işlemeye devam eder, tıpkı yerçekimi yasası gibi.

Yeni yılda iyi düşünelim, iyi olsun!

Sağlık, barış, huzur, başarı, mutlulukla…

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi