Bireysel Gelişim Eğitimleri Neden Önemli?

Bireysel Gelişim Eğitimleri Neden Önemli?

Teknolojik gelişmeler çok hızlı olmakta, her gün daha iyi bir versiyonu yaşama sunulmaktadır.  İçinde bulunduğumuz bu teknoloji çağında, yaşama daha kolay uyum sağlamamız konusunda  birey olarak da
gelişmek ve kendi üst versiyonumuza ulaşmak için birçok becerimizi  geliştirmek kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.

Günümüzde hangi iş kolunda çalışılırsa çalışılsın (hizmet ya da satış sektörü) hepsinde mutlaka insana dokunmak ve onda istenilen bir etki oluşturmak gerekmektedir.

Bunun için, Hedefimizde İnsan Var!

İnsanın üst modeli, değerleri olan ve onları yaşamına uygulayabilen, bilgiyi beceriye dönüştürebilen Gelişen İnsan dır.
Her şey insanın kendisiyle başlar. Kendini tanıma, gelişmeye başlamanın ilk adımıdır.
Elbette her insan kendini birçok yönden tanır, hem de hiç kimsenin bilmediği yönleriyle, ancak burada kastedilen, hedefleri önünde engel oluşturan kendi önyargılı düşünce ve davranış alışkanlıklarının, zihin
çalışma modelinin ne kadar farkında olduğudur. Bu nedenle başta kendisi olmak üzere insanı anlamak zor zanaatinde yol almak; ihtiyacı keşfetmek, kendisini, bilgisini veya ürününü iyi bilmek ve anlatabilmek,
satışını gerçekleştirebilmek, iş yaşamında başarı elde etmek, özel yaşamda  mutluluğu ve yaşam doyumunu sağlayabilmek, her zamankinden daha önemli bir hal almıştır.
Bu da her insanın Etkili iletişim becerilerini öğrenmesi ve yalnızca bilmekle kalmayıp, ustalıkla sergilemesi gereğini ortaya koymaktadır.
Çünkü iletişim modeli bir alışkanlıktır. Yeni dünyaya, gençlere ve iş dünyasına ayak uydurmak, kısaca varolmak ve etkili olabilmek  için etkin dinleme, farklı bakış açılarıyla bakabilmek, empatiyi doğru
kullanabilmek gibi birçok beceriyi bir arada uygulayabilmek için öncelikle bunları bilinçlice öğrenmek gerek.

Ayrıca, zaman çok hızlı akmakta ve herkesin sahip olduğu 24 saat var. Bu sürede gerçekleştirmek istediği eylemleri yapabilmek ve kendine de zaman ayırmak gibi bir sorumluluğu var.
Zaman Yönetimi, iş ve özel yaşam dengesini sağlamak için mutlaka uygulanması gereken bir beceridir. Aksi takdirde gereksiz işlere zaman harcamaktan, önemli işlere zaman  kalmamakta,
bu da en önemli başarısızlık ve mutsuzluk kaynağı olabilmektedir.

Olumsuzluklarla karşılaştığımızda verdiğimiz tepkiler, parmak izimiz gibi farklılıklar gösterebilmektedir. Stres Yönetimi, stres kaynaklarımızı ve nedenlerini keşfederek, bunları değiştirmeyi öğrenerek,
sorunları fırsata dönüştürebilmenin yöntemlerini , hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı ve  iş ve yaşamdan  keyif almanızı sağlayacaktır.

Başarı, ekip işidir. Bu da ancak kendini, yakınlarını ve iş arkadaşlarını olumlu yönde motive edebilen ve bunu sürdürmeyi başarabilen Etkin Liderlik Becerilerini geliştiren ve uygulamaya koyan,
öğrenmeye ve yeniliklere açık kurum yöneticileriyle mümkün olmaktadır. Vizyon, misyon ve değerlerin yanısıra, kişiliğinde barındırdığı farklı niteliklerdir Liderin Etkinliğini belirleyen.
Kendi yaşamının Etkin Lideri  olmak isteyenler;  bireysel niteliklerini geliştirmek için çaba içerisine girerler.
Bilirler ki; “esen aynı rüzgarla bir gemi doğuya bir gemi batıya da gider, yönü belirleyen geminin kaptanıdır. “ Ella Wheeler Wilcox

Motivasyon, eyleme götüren enerjidir. İçsel ve dışsal kaynaklı motivasyon kaynakları doğru yönlendirildiğinde  Birlikten Güç Doğar.

Bireysel Gelişim Eğitimlerimizle,
İnsan kaynaklarının yaşam kalitelerinin  artması

Olumlu insan ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi

Etkili iletişim becerilerinin gelişmesi

Yöneticilerin bireysel liderlik becerilerinin geliştirmesi

İş ve özel yaşam dengesinin  sağlanması

İşe ve başarıya odaklanma, motivasyon, verimlilik artışı

Zamanı etkin değerlendirme

Stres ve Duygu Yönetimi

Kurumsal aidiyetin sağlanması

Sağlıklı, Mutlu, Başarılı Yaşam konularında bilinçlenme
Bireysel ve kurumsal memnuniyet ile

Kurumsal  hedeflerinize ulaşmanızı,

Birey – Aile – Kurum değerlerinin  korunması ve topluma  katkıyı hedefliyoruz!        

Dr. MK

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi