Beyin İşlevleri

Beyin İşlevleri

İnsanlarda beyin, işlevlerine göre genel olarak üç bölgeye ayrılmaktadır:

1)  Omurilik ve onun bir parçası omurilik soğanı (beyin sapı)

2)  Limbik sistem ve onun bir parçası olan amigdala

3)  Korteks, frontal lob veya serebrum

Omurilik, düşünmeden gerçekleşen ani refleksleri kontrol eder. Ayrıca beyin ile vücudun diğer organları arasında sinir iletimini gerçekleştirir.
Omurilik soğanı, istem dışı çalışan iç organların çalışmasını kontrol eder; solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım gibi sistemlerin fonksiyonlarını yerine getirmesi omurilik soğanının işlevidir.

Limbik sistem, temel duyguları, güdüleri ve hafıza işlemlerini düzenler.
Bunun dışında vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinin ayarlanmasında rol oynar.

Limbik sistem üç ayrı yapıdan oluşmaktadır:
Hipokampüs, amigdala ve hipotalamus.

İnsan beyninin en büyük bölümünü, diğer bir ifadeyle beynin üçte ikisini oluşturan Serebrum’un  işlevi daha yüksek seviyeli bilişsel ve duygusal işlevleri yürütmektir.
Serebrum, yönlerine bağlı olarak dört loba ya da bölüme ayrılmıştır.
Her lob her iki yarı kürede de simetrik olarak yer alır.
Beyin kabuğu (Korteks), tüm bilginin bütünleştirilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi ile ilgilenir.
Aynı zamanda ön lob (frontal lob) karmaşık muhakeme görevlerinden sorumludur.
İnsanı insan yapan en önemli unsur, akıl etme, yorumlama ve doğru muhakeme etmektir.

Bu yazıyı paylaş

Profesyonel Destek İçin

Bize Ulaşın

Online Seans Talebi