ÖZLÜ SÖZLER

EĞİTİMLERİMİZBireysel ve kurumsal Eğitimlerimizle bireylerin; yaşamsal farkındalık, koçluk,
liderlik, etkili iletişim,sağlık, aile, bireysel gelişim, NLP, motivasyon, zaman
ve stres yönetimi, duygusal zeka vb
konularında bilinçlenmeleri ve  bilgiyi beceriye
dönüştürme süreçlerine profesyonel hizmet veriyoruz.
Bireylerin mutluluk, başarı ve performanslarına katkıyı hedefleyen çalışmalarımızla 
iş ve özel yaşam alanlarında denge, gelişim, istenen değişim ve verimlilik artışı sağlanmakta,
bunun sonucunda kurumsal ve toplumsal anlamda memnuniyet dalga dalga yayılmaktadır.

EĞİTİMLERİMİZ:           

1) TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ     (Modül 1)  
2) ETKİN LİDERLİK BECERİLERİ   (Bireysel/Anne-Babalara/Öğretmenlere)
3) ETKİLİ  İLETİŞİM  BECERİLERİ
4) ZAMAN YÖNETİMİ
5) STRES YÖNETİMİ


Kurumsal Eğitimlerimizden Kimler Yararlanır?

Kamu, Özerk ve Özel Kurumlar
-Üniversiteler, Valilik, Belediyeler, Nüfus Müdürlüğü, Vergi Dairesi vb)

-Sağlık Kurumları (Hastaneler, Tıp Merkezleri)

-Eğitim Kurumları (Milli Eğitim, Okul Öncesi, Anaokulu, İlköğretim, Ortaokul, Liseler)

-Sivil Toplum Kuruluşları (Meslek Odaları, Dernekler )
-AİLE Kurumları...

Birey-Kurum-Toplumsal gelişimi  önemseyen; çalışmalarında kalite ve başarıyı birlikte 
hedefleyen  kurumlar 
koçluk hizmetlerimizden yararlanır. 


Koçlukta İşleyiş nasıldır?

Kurum temsilcisi ile ön görüşme yapılır. Karşılıklı bilgilendirme ve beklentiler konusunda
anlaşmaya varılır.
Sunumlar her kurumun öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanır.


Lütfen İletişime geçiniz!