ÖZLÜ SÖZLER

ATÖLYE


    

Atölye’yi, sanatçıların gelişme ve ustalaşma sürecindeki çalışma alanı olarak algılıyoruz.
Bizler yaşam okulunun öğrencileriyiz.
Doğduğumuz andan itibaren ana sorumluluğumuz; yaşama sanatını öğrenmek!

Sokrat’ın “İnsan kendini tanı” sözü, çalışmaya nerden başlayacağımızın göstergesidir. 

Bilmediğimiz şeyleri merak ederiz ve öğrenmek isteriz. Öğrenmek; dünyamızda ne olup
bittiğini merak etmekle başlar. 

Kendimizi öğrenmek, kolay, zevkli, ancak  zaman alan bir uğraştır. Çünkü  insan sürekli
değişen, gelişen, dönüşen, diğer insanlardan  etkilenen ve onları da etkileyen aktif bir canlıdır.
Ayrıca fizyo-psiko-sosyal bir varlık olan insanın öğrenilecek pek çok yönü olduğu bilinen bir
gerçektir. Öğrendikçe ilerleriz, ilerledikçe öğrenme isteğimiz artar...Önce, bir tepeye varmayı
hedefleriz, oraya ulaştığımızda başka bir tepeyi keşfederiz,  bu yeni tepeye yolculuk başlar ve
böyle sürüp gider...

Yaşam bir yolculuktur! Aslında yolculuklar arasında bireysel yolculuğumuzu yapıyoruz.
Bu yolculuğun şekli, süresi, mola yeri, seçilen araç, yapılacaklar vb. her şey bireye (çifte, aileye,
kuruma ) göre farklılıklar göstermektedir…      

Yaşam yolculuğunda sizi zorlayan süreçlere hazırlık yapmak ve kendi isteğiniz doğrultusunda
şekillendirerek, becerilerinizi geliştirmek, kısaca:
YAŞAMA SANATININ USTASI  olmak isteyenler için ; ATÖLYE ÇALIŞMALARI düzenliyoruz.
Grup olarak
farkındalıkla, öğrenme, paylaşma ve uygulamalarla içselleştirme

Yaşamınızın lideri olarak daha mutlu yaşam sürme

Düşünce  ve davranışlarda hedeflenen  değişimleri gerçekleştirme

Yaşamınızın farklı dönemlerinde (evlilik, anne-baba, emeklilik, karar verme süreçlerinde)
destek bulabilme

İletişim becerilerinizi  geliştirerek ilişkilerinizde uyumu yakalama ve mutlu olma

İhtiyacınız olan becerileri edinerek ve gelişerek

yaşama sanatında ustalaşmayı birlikte deneyimliyoruz!...

ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ:

1)   KENDİNE KOÇLUK 
2)   LİDER ANNE-BABALAR
3)   ZAMAN YÖNETİMİ 
4)   ETKİLİ MOTİVASYON
5)   YARATICI DÜŞÜNCE
6)   İNSAN İLİŞKİLERİ
7)   HEDEF BELİRLEME
8)   ETKİLİ İLETİŞİM  
9)   DUYGU YÖNETİMİ
10) STRES ve TÜKENMİŞLİK SENDROMU ile BAŞETME Farkındalık + Öğrenme + Uygulama kapsamlı  Atölye çalışmalarımız  
Dr. Müberra Kılıç  tasarımıdır. 

Örnekler ve uygulamalar katılımcı profiline uygun olarak düzenlenmektedir.

Katılımcı sayısı: 6 - 12 kişi ile sınırlıdır.

Katılım sertifikası verilir.

Bilgi ve rezervasyon için iletişime geçin!