ÖZLÜ SÖZLER

İYİ DÜŞÜN, İYİ OLSUN!


İyi düşünmek, iyi şeyler hayal etmek, iyiye odaklanmak,                                    
iyinin gerçekleşmesi için olumlu duyguları ve yaşamı besleyen                                    
çekirdek inançtır. Yaşamda iyi ve kötü, güzel ve çirkin, gündüz                                     
ve gece, aydınlık ve karanlık… birçok zıtlık bir arada ve bütünün                                 
bir parçası olarak var olmaktadır. Düşünceler de çok değişik                             
halleriyle zihnimizin bir ürünü olarak bilişsel dünyamızda yer                                
almaktadır.

Düşünce şeklimizi nasıl belirliyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü?                          

Her insan, doğuştan sahip olduğu bireysel özelliklerinin yanı sıra                                
çevresindeki insanların düşünce modelinden etkilenir. Ağırlıklı                                    
olarak iyiyi düşünme ya da kötüyü düşünme gibi bir eğilimi                               
zaman içinde ”Üzüm üzüme baka baka kararır” misali doğallıkla                                  
belirir.

Bir çocuğun yetiştiği çevre faktörü, o ortamdaki insanların algıları,                      
düşünce modelleri ve birbiriyle kurdukları iletişim biçimi, değerleri,                  
gelenek ve göreneklerinin tümü çocuğun toplam yaşam kalitesinin                            
oluşmasında önemli bir yer tutar.                                                                                                        

Olumsuz düşünmek, öğrenilmiş bir alışkanlık olup, olumlu                                
hedeflerine ulaşmak isteyenler, yeni bir dil öğrenmenin ihtiyacını                                 
fark edip, bir seçim yapmak durumunda kalırlar:“İyi düşünmeyi                                     
öğrenmek”                                                                                                  
İyi düşünmek neden bu kadar önemlidir?

Kişinin sağlığı, mutluluğu, başarısı ve yaşamdan hoşnut olması                                    
vb. hepsi düşüncelerinin kalitesiyle ilgilidir. Olumlu düşünce, kaliteli                               
düşünce modelidir, zihinsel kaliteyi artırarak, yaşamsal durumları                                   
da etkilemektedir. Hepimizin bildiği bir Atasözü vardır: aklına gelen,                          
başına gelir!                                                                                                       
Düşüncelerin duyguları, duyguların da davranışları etkileyen küçük                                  
enerji titreşimleri olduğu bilinen bir gerçekliktir.                                                            
Yaşam alanlarımızda (sağlık, başarı, mutluluk vb) hedeflerimizi
gerçekleştirebilmemiz için, öncelikle düşüncemizin ve niyetimizin                          
olumlu (iyi, pozitif) olması gerekir.

Olumlu düşünmek, öğrenilebilir bir beceridir!                                                            
Yaşamdaki birçok olumsuzluğa rağmen,” iyiyi düşünebilmeyi seçmek”                             
gerçekten de bir beceri ister. Diğer tüm becerilerde olduğu gibi, bu                            
beceri de duygu ve düşüncelerin birlikteliği esastır.                                               

Her şeyin düşüncede başladığı bilinen bir gerçektir. Düşünce, enerjinin                        
soyut halidir. Somut gerçeklik haline gelebilmesi ise bazı koşullara                             
bağlıdır, tıpkı suyun buharlaşabilmesi için kaynaması gerektiği gibi…                                                                                                                               

Düşüncenin yaşantıya olumlu yansıması, bir dizi çalışma ve süreç                                        
gerektirir. Toplam kalite yönetiminde olduğu gibi, sistemin bütünsel                                
bir yapısı ve işleyişi vardır. Bireyin kendisi ile ilgili düşünce ve                          
duygularının farkındalığı bu yapının kilit noktasıdır. İstek, merak,                      
öğrenme, inanç, sabır ve kararlılık ise diğer bazı bileşenleri. Bu süreçte                     
hepsi birlikte kol-kola yol almalıdır.

Düşünceler için çekim yasası; “benzer benzeri çeker” şeklinde işleyen           
evrensel bir yasadır. İster iyiyi, ister kötüyü, hangisini düşünür ve                           
inanırsanız yaşamınıza onu çekersiniz. Bu yasalar, bireyden bağımsız                        
işlemeye devam eder, tıpkı yerçekimi yasası gibi.                                          

Yeni yılda iyi düşünelim, iyi olsun!

Hoş gelsin 2019; sağlık, barış, huzur, başarı, mutlulukla…