ÖZLÜ SÖZLER

ÇOCUKLAR NE İSTER


Dünyaya gelen her çocuğun "ortak insani ihtiyaçları vardır." Bunlar
korunma, beslenme, giyinme, temizlik, uyku vb. bedensel ihtiyaçları
başta olmak üzere, zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarıdır.
Çocuğun gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmek, onları iyi
bilmek ve bildiklerimizi çocuklara yansıtabilmekle mümkündür.

- Çocuklar kabul görmek ister.                                                                                 
Bulunduğu çevredeki insanların yaşamlarında varlığının fark                                         
edildiğini ve kendine özel bir yer olduğunu bilmek ister.                                                                                                 

- Çocuklar onaylanmak ister.                                                                                                       
Hangi dilde ve şekilde olursa olsun, onaylanmak her çocuğun                                                 
temel ihtiyacıdır. Varlığı, yaptığı, söylediği, hayalleri onaylanırsa                                  
güçlenir çocuk. Bilinci henüz gelişmemiş olsa da çocuğun “onayı                               
anlama” konusunda doğal bir yeteneği vardır.                                                                                                            
Ona bakan gözlerin ışıltısında onayı görmek, dokunuşlarında                                     
hissetmek, sözcüklerini duymak için can atar. Onay; ona                            
varolduğunu hissettirir,  buna inandıkça yaşamla bağı güçlenir,                                      
umutları da…
- Güvende olduğunu bilmek ister.
Ekmek, su, hava kadar yaşamsal bir ihtiyaçtır çocuk için güven.
Aynı zamanda çocuğun kendine duyduğu güvenin de yapı taşıdır.
Çocuk, çevresi ile ilişkisinde, güvende olmayı iliklerine kadar                                         
isterken, aradığı güveni bulamazsa güvensizliği deneyimler sessiz,                             
sitemsiz; içinde kopan fırtınalara rağmen…                                                 
Güven yoksa, korku, kaygı, endişe, öfke gibi olumsuz duygular                                 
boşluğu hemen dolduruverir.
- Ait olmak ister.
Yaşama tutunmak, yaşamda kendine bir yer bulmak isteğidir bu.                       

Anne karnındaki güvenli limanı doğumla terk ederken, ana                                   
kucağının sakin, sıcacık, hoşgörülü beşiğinde buluvermek ister                               
kendini... Ait olmak isteği hep vardır, büyüdükçe, çevrenin de                               
etkisiyle değişip dönüşecektir. Ailesinde bunu hissedemezse,                                   
başka sosyal gruplarda arayışını sürdürecektir.                                                     
Kısaca “kendi olarak” var olabildiği yerdir, “ait olmak istediği yer”.
- Çocuklar sevilmek ister.
Yaşam enerjisidir sevgi. Anne-babası tarafından istenmek ve
sevilmek, bitkiye verilen can suyu etkisindedir.
Her insanın sevgiyi algılama ve aktarma biçimi farklıdır.                                             
Çocuğun özündeki sevgi tarzını keşfedip onunla birlikte duygularla
dans etmek, karşılıklı mutluluğu yaşatacaktır.

– Çocuklar saygı ister.                                                                                                     
Biricik olduğunu, özel olduğunu bilmek ihtiyacındadır.                                                 
Özgünlüğüne saygı gösterilirse, diğer insanlara saygı duymanın                                   
anlamını kolayca kavrayabilir ve davranışlarıyla yansıtabilir.

– Çocuklar öğrenmek ister.                                                                                
Hem kendi dünyalarını, hem de dış dünyayı keşfetmeye                                           
meraklıdırlar. Çocuklar daha çok yaşayarak ve görerek öğrenirler.
Sözler daha sonra anlam bulacaktır zihinlerinde. Dokunurlar, bakarlar
ve sorarlar: Bu ne? Bu ne? Bu ne? …                                                                                                 
Soruları içtenlikle, bıkıp usanmadan, tekrar tekrar yanıtlandığında;                                           
hem dinlemeyi öğrenir, hem de kendilik değeri için gerekli vitaminleri                    
alırlar. Aksi halde, cılız bir dal gibi kalacaktır dinleme ve ifade                       
yetenekleri.                                                                                                                    

H. Jejubert “Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne değerse iz                             
bırakır.” derken, çocukların yaşamına dokunan her insana sorumluluğunu
anımsatır. Büyükler olarak nasıl bir iz? bıraktığımızın farkında olmalıyız.                            
“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü”nü geride bıraktığımız şu günlerde           
çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını iyi anlamalı ve                       
onları “geleceğimiz” olduğunun bilinciyle bir yandan iyi yetiştirmeli, hem de
haklarını korumalıyız. Ulu Önder M. Kemal ATATÜRK’ün işaret ettiği gibi:
“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.”