ÖZLÜ SÖZLER

KANSERİ ÖNLEMEK…


 

Kanser; bireyi olduğu kadar aileyi ve toplumu ilgilendiren,
sayısı ve önemi giderek artan ciddi bir sağlık sorunudur.
Ekim ayı Meme Kanseri konusunda farkındalık oluşturma                                                

ayı olarak benimsenmektedir. Düzenlenen birçok etkinliklerle                                   
geniş kitlelerde “toplumsal bilinç” oluşturmaya çalışılmaktadır.
Kadın kanserleri arasında meme kanseri 1. sırada yer almaktadır.
Bu nedenle her bireyin, özellikle de kadınların bilinçlenmesi,  risk
faktörlerinin bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından
yaşamsal önem taşımaktadır.                                                                                    

Kadınların kendi memesini nasıl muayene edeceğini öğrenmesi,                                           
ayda bir kez bunu yapması “erken tanı” açısından çok değerlidir.                                                                                       
Tanının erken konması; hastalığın seyri, tedavinin şekli ve kadının                               
yeniden sağlığına kavuşması bakımından “altın evre” dir.

Meme kanserinin oluşumunda çeşitli risk faktörleri bilinmektedir.                                   
Ancak benzer risk faktörlerine maruz kalan her kadında neden                              
kanserin oluşmadığı sorusunun yanıtı henüz tam olarak açıklığa                                
kavuşmuş değildir.                                                                                                                       
Aynı kanser tanısını alan kişilerde benzer tedavilerin uygulanması,                                     
buna karşın tedaviye verilen yanıtların farklı olabildiğinin görülmesi                                         
bireyin bilinç durumu ve bağışıklık sisteminin önemini vurgular                           
niteliktedir.

Bilinç durumu, zihinsel işleyiş ile ilgilidir ve bireysel özgünlük taşır.

Bireyin genetik yapısı yanı sıra, algı kanalları, aile ve sosyal çevre                              
öğretileri, eğitimi, geçmiş yaşam deneyimleri, zeka çeşitleri gibi                             
bireysel farklılıklar bilinç oluşumunda ve vücudun verdiği tepkiler                                
üzerinde etkin rol oynamaktadır.

Bağışıklık sistemi de; bireyin yediği, içtiği, soluduğu kadar,                                   
gördüğü duyduğu, söylediği, düşündüğü ve hissettiği her şeyden                                    
etkilenir.                                                                                                                         
Bu etkilenme “stres” dediğimiz, aslında içinde bulunduğumuz                                 
duruma karşı verdiğimiz bedensel, zihinsel ve duygusal tepkimiz                           
olarak dışa yansır. Bu dışavurum bilinçlice gerçekleşmediğinde,                               
olumsuz duygu ve düşünceler vücudumuzda nerelerde ve nasıl                            
birikmektedir? Ve bu birikimler değişik organlarda hangi hastalıklara                                   
yol açmaktadır?                                                                           

Bireyin duygu ve düşünceleri, yaşamı ve içinde bulunduğu                                 
durumları anlamlandırma biçimi, bilinç düzeyini oluşturmakta; bu da                      
sağlıklı yaşam ya da hastalığın gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.                        
Hastalık ortaya çıktıktan sonra da; bireyin buna bakış açısı, kabullenişi,
atlatabileceğine inancı, mücadele gücü yine bilinçli bir farkındalıkla                           
olumlu yönde seyir gösterebilir.

Yaşamı seven, olumlu düşünce ve duygulara sahip olan, umudunu                               
besleyen, tedavisine ve hekimine güvenen, iyi olacağına inanan                               
hastalar; bilinçli bir seçim yapanlardır.                                                                                     
Onlar zihinlerinde “yaşamayı” seçmişlerdir.                                                                                                        
Ve bu istekleri doğrultusunda, onları yaşama bağlayacak hobileriyle                               
müzik, resim gibi sanatsal faaliyetlerle hem yaşam kalitelerini artırır,                                    
hem de bağışıklık sistemlerinin mücadele gücüne olumlu katkı yaparak                                     
sonunda “kanseri yenebilirler”.                                                                                         

Kanser, önlenebilen bir hastalıktır!                                                                                              
Öncelikle her birey kendisiyle ilgili bilinçli bir sağlık politikası                                
geliştirmelidir. Ergin her kadın ve erkek; “sağlıklı yaşam bilinci”                             
oluşturmayı ve geliştirmeyi, hem kendileri, hem de gelecek nesiller için
önemsemelidir. 
Hastalık durumunda ise “yaşamayı seçmenin” yolları öğrenilmelidir.                                                                             
Çocukluğumuzdan itibaren uygulanan bireysel sağlık politikanızın                           
farkında mısınız?                                                                                                      
Değiştirmek istediğiniz alışkanlıklarınız var mı, neler?                                                       
Daha sağlıklı bir yaşam için yapabilecekleriniz…                                                                 
Kanseri önlemek için neler yapabilirsiniz?                                                                                       
1)  Kendinizi, beden-zihin psikolojik yönden daha iyi tanımalısınız.                                                   
Beslenme, su içme, nefes, duygu ve düşünce alışkanlıklarınız, tepkileriniz,                     
stres kaynaklarınız,  kişilik özellikleriniz, davranış biçimleriniz, iletişim                          
şekliniz, algılarınız vb…                              

2)  Sağlık kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. (Kadınlar için                                    
meme, erkekler için akciğer ve prostat vb.)                                                                                

3)  Düşünce, duygu ve iletişim kalitenizi artırmalısınız.

Bilinçli olun, sağlıklı kalın…