ÖZLÜ SÖZLER

YARATICI DÜŞÜNCE ile BİREYSEL DEĞİŞİMİnsan;  beden-zihin- ruh’un bütünleşmesiyle oluşan,
aynı zamanda sosyal bir varlıktır. Her birey eşsizdir,
tamamen kendine özgü, farklı bir modeldir. Bazı
özellikleriyle diğer canlılara benzerlik gösterir elbette.
O’nu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği de
“düşünebilme yetisi” dir.

Bireyin genetik farklılıkları yanı sıra, kendine özgü                                                            
algı kanallarını kullanarak dış dünyayı anlamlandırması,                                               
kendince” değerlendirmesi, bireysel özgünlük gösterir.

Her birey, tercihli temsil sistemlerini kullanarak, dışsal                                             
verileri kendine özgü anlamlara dönüştürerek zihinsel                                             
şemalar halinde hafızaya kaydeder. Zihinsel şemalar                                                               
yeni eklenen bilgiler ve yaşantısal deneyimlerle sürekli                                                                                
değişim gösterir. Dolayısıyla değişim, insanın zihinsel                                                   
işleyişinde var olan doğal bir özelliktir.

Zihin ve beden aynı sistem içinde bir bütündür ve biri                                                   
diğerini etkiler. Algılarımız, duygu ve düşüncelerimizi,                                                  
bunlar davranışlarımızı; davranışlarımız da duygu ve                                                   
düşüncelerimizi etkileyen bireysel unsurlardır.

Fiziksel beden; yaşla, beslenmeyle, çalışma ve çevre                                      
koşullarıyla ilgili olarak sürekli bir değişim içerisindedir.

Kişinin içinde bulunduğu çevresel faktörler de (açlık,                                                          
gürültü, sıcak, soğuk, müzik, manzara) düşüncelerini,                                                          
duygu durumunu ve davranışlarını etkilemektedir.                                                        
Dinlediği bir müzik, izlediği güzel bir manzara,                                                        
hatırladığı eski bir koku ya da yediği bir yemek gibi…

Peki ya çevredeki insan faktörü, bireyi nasıl etkilemektedir?                                                 
Ya da, sosyal çevresinde birey; kendini nasıl değerlendirmektedir?                                                                                           
Bu değerlendirmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemenin                                                    
bir yolu olsaydı bunun adı ne olurdu?

Bunun adı “BİREYSEL DEĞİŞİM” dir.

Bir insanın değişiminden ne anladığımız çok önemli!

Tümüyle başka birisi olmasını mı?                                                                                                                       
İstemediği özelliklerinin değişimi mi?

Bir insanı tümüyle değiştirmenin mümkün olmadığı                                                    
gibi gereksiz olduğunun da bilincinde olmalıyız.                                                                      
Çünkü her insanı kendi içinde eşsiz bir bütün olarak kabul                                      
ediyoruz.                                                                                    

Ancak, bireysel değişim deyince; bireyin kendi isteği                                             
doğrultusunda bazı davranış ve alışkanlık değişiminden                                                       
söz ediyoruz.

Değişim, beraberinde bilinçli bir çabayı gerektirdiğinden,                                                     
ancak gerekli enerjinin içten gelmesiyle, yani bireyin                                    
kendisinin  isteğiyle gerçekleşebileceğini bilmeliyiz.

Değişim nasıl gerçekleşir?

Bilinçaltı zihin, düşünce ekimi yapabileceğiniz, verimli bir
tarladır. Ne ekerseniz, onu biçersiniz.Bu nedenle,
öncelikle eski düşünce modeli yerine, istenilen davranışın                                    
tohumu sayılabilecek “yaratıcı düşünce”nin zihinde yeni                                  
kaydının oluşturulması sağlanır. Bireye özgü öğrenme                                           
araçlarıyla gerekli tekrarın yapılması planlanır. Yeni                                     
düşüncenin yeterlilik boyutunda hafızaya yerleşmesi                                              
sürecinde istendik davranışın uygulamalarla pekiştirilmesiyle                                                   
hedeflenen değişim gerçekleşir.

Bireysel değişimlerinizle daha sağlıklı, mutlu, başarılı kalın!