ÖZLÜ SÖZLER

SÖZ GÜMÜŞSE SÜKUT ALTINDIR!


İletişim;  duygu, düşünce ve anlamların farklı kanallarla aktarılmasıdır.
Etkili olabilmek ise, aktarılan anlamın, alıcı tarafından doğru  algılanması ve kodlanmasıdır.

İletişim deyince çoğunlukla konuşmak geliyor aklımıza. Oysa doğduğumuz anda henüz konuşmayı bilmiyoruz, ancak dış dünya ile iletişim kurmaya başlıyoruz.
Tıpkı şairin dediği gibi: “Belli ki susmak yaratılmamış şekliydi dünyanın”

Gerçekten de susmak = sükut  küçük bir eylem gibi görünür iletişimde, anlamı ise dünyalar kadar…

Ağzın kapalı şekli, adeta sihirli bir kapının kilitli halidir. Anlamlar, bu kapının ardındaki derin sessizlikte gizlidir.
Suskunluk, bazen “kabul” anlamı taşır. “Sükut, ikrardan gelir” diye…
Bu, işe gelen ve olması istenen bir anlamdır aslında. Oysa çoğunlukla başka başka anlamlar taşır ki, anlamak; bu anlama ulaşabilmektir…
Sükut’un anlamı başka neler  olabilir?                                                                     

duymazlıktan gelme
konuşulacak bir şeyin olmaması
konuşmaya  değecek  birinin yokluğu
karşıdakini anlama ya da anlayamama
şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bulamama                                                                  
fikri kendine  saklama                                                                                             
sevinçten dili tutulma                                                                                 
acıdan ağzını açacak halin kalmaması                                                                                          
kalbinde dört nala koşan atların nal seslerinin tüm sesleri bastırması                                              
ayağının altından yerlerin kayıp gittiğinin şaşkınlığı                                                                        
sözcüklerin boğazında düğümlenmesi                                                                                    
tüm sözcüklerin anlamını yitirdiği bir an                                                                          
doğru sözcükleri bulmak için verilen mola                                                       
fırtına öncesi sessizlik                                                                                                     
olanı biteni düşünmek                                                                                        
çok uzaklara gitmek                                                                                                                          
eski bir anıya merhaba demek                                                                                                  
geleceğin hayaliyle meşgul olmak                                                                                               
sabır belirtisi                                                                                                                       
konuşmanın yetersizliği                                                                                              
ne söyleyeceğini bilememek                                                                                        
uygun sözcüğü bulamamak                                                            
düşüncelerin arasından çıkamamak
sessizliğin içinde çığlık atmak                                                                                      
Tüm bunlar sözsüzlüğün altın değeri olabilir (Söz gümüşse sükut altındır!).
Dil söylerse gönül susar demişler.
Suskunlukta; gönlün ne söylediğini bulmaktır marifet.
Yani “insanı anlama” becerisi...                                                                             

Bu da ancak gönül gözüyle görmeye, söylenmeyeni duymaya ve zihnin                         
doğruyu algılamaya niyetli olması ile mümkündür. Ancak o zaman kilitli                     
kapının ardındaki anlam hazinesi içindeki  “altın”a ulaşılabilir.                                

Sükut eden, siz ya da başkası olsun; bunun ne anlama geldiğinin                       
farkında olun! Altın anahtarı bulduğunuzda kapı açılacaktır.                                                                                                                     
Etkili iletişimlerinizle mutlu olun, mutlu edin!