Over The Top SEO
Web Tasarım
Grafik Tasarım
Mobil Siteler
Logo
Video Fotoğraf Çekimi
Mimari Yönlendirme
Facebook Sayfaları
  Müberra Kılıç Offical
  ÖZLÜ SÖZLER

  SÖZ GÜMÜŞSE SÜKUT ALTINDIR!


  İletişim;  duygu, düşünce ve anlamların farklı kanallarla aktarılmasıdır.
  Etkili olabilmek ise, aktarılan anlamın, alıcı tarafından doğru  algılanması ve kodlanmasıdır.

  İletişim deyince çoğunlukla konuşmak geliyor aklımıza. Oysa doğduğumuz anda henüz konuşmayı bilmiyoruz, ancak dış dünya ile iletişim kurmaya başlıyoruz.
  Tıpkı şairin dediği gibi: “Belli ki susmak yaratılmamış şekliydi dünyanın”

  Gerçekten de susmak = sükut  küçük bir eylem gibi görünür iletişimde, anlamı ise dünyalar kadar…

  Ağzın kapalı şekli, adeta sihirli bir kapının kilitli halidir. Anlamlar, bu kapının ardındaki derin sessizlikte gizlidir.
  Suskunluk, bazen “kabul” anlamı taşır. “Sükut, ikrardan gelir” diye…
  Bu, işe gelen ve olması istenen bir anlamdır aslında. Oysa çoğunlukla başka başka anlamlar taşır ki, anlamak; bu anlama ulaşabilmektir…
  Sükut’un anlamı başka neler  olabilir?                                                                     

  duymazlıktan gelme
  konuşulacak bir şeyin olmaması
  konuşmaya  değecek  birinin yokluğu
  karşıdakini anlama ya da anlayamama
  şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bulamama                                                                  
  fikri kendine  saklama                                                                                             
  sevinçten dili tutulma                                                                                 
  acıdan ağzını açacak halin kalmaması                                                                                          
  kalbinde dört nala koşan atların nal seslerinin tüm sesleri bastırması                                              
  ayağının altından yerlerin kayıp gittiğinin şaşkınlığı                                                                        
  sözcüklerin boğazında düğümlenmesi                                                                                    
  tüm sözcüklerin anlamını yitirdiği bir an                                                                          
  doğru sözcükleri bulmak için verilen mola                                                       
  fırtına öncesi sessizlik                                                                                                     
  olanı biteni düşünmek                                                                                        
  çok uzaklara gitmek                                                                                                                          
  eski bir anıya merhaba demek                                                                                                  
  geleceğin hayaliyle meşgul olmak                                                                                               
  sabır belirtisi                                                                                                                       
  konuşmanın yetersizliği                                                                                              
  ne söyleyeceğini bilememek                                                                                        
  uygun sözcüğü bulamamak                                                            
  düşüncelerin arasından çıkamamak
  sessizliğin içinde çığlık atmak                                                                                      
  Tüm bunlar sözsüzlüğün altın değeri olabilir (Söz gümüşse sükut altındır!).
  Dil söylerse gönül susar demişler.
  Suskunlukta; gönlün ne söylediğini bulmaktır marifet.
  Yani “insanı anlama” becerisi...                                                                             

  Bu da ancak gönül gözüyle görmeye, söylenmeyeni duymaya ve zihnin                         
  doğruyu algılamaya niyetli olması ile mümkündür. Ancak o zaman kilitli                     
  kapının ardındaki anlam hazinesi içindeki  “altın”a ulaşılabilir.                                

  Sükut eden, siz ya da başkası olsun; bunun ne anlama geldiğinin                       
  farkında olun! Altın anahtarı bulduğunuzda kapı açılacaktır.                                                                                                                     
  Etkili iletişimlerinizle mutlu olun, mutlu edin!

   

  - WAXDSIGN - Ana Sayfa Over The Top SEO
  Web Tasarım
  Grafik Tasarım
  Mobil Siteler
  Logo
  Video Fotoğraf Çekimi
  Mimari Yönlendirme
  Facebook Sayfaları