Over The Top SEO
Web Tasarım
Grafik Tasarım
Mobil Siteler
Logo
Video Fotoğraf Çekimi
Mimari Yönlendirme
Facebook Sayfaları
  Müberra Kılıç Offical
  ÖZLÜ SÖZLER

  SEÇME ve SEÇİLME HAKKI  Evrende çeşit çeşit canlılar yaşamlarını sürdürürler . İnsanlar, bitkiler, hayvanlar…
  Hayvan ve  bitkilerin kendi türleri arasında sürdüregeldikleri doğal  bir yaşamları vardır. Birbirlerini sorgulamazlar, kıyaslamazlar, eleştirmezler.
  İnsanları bu canlılardan farklı kılan, zihin yapısıdır.
  Bilinçli zihin; soru sorma, düşünme, analiz etme ve sonuç çıkarma gibi çok önemli işlevlere sahiptir.
  Kadınlar, kadın olmayı seçmedikleri gibi, erkekler de bu seçimi kendileri yapmamışlardır. Ancak seçimlerini yapabilme özgürlüğü, “insan olma”nın getirdiği farklı zihin yapısıyla her bireye verilmiştir.
  Birey olarak farkımız dünyaya farklı ırk, din, dil, renk, gelenek ve değerlere sahip, farklı bireylerin oluşturduğu ailelerde dünyaya gelmemizle başlıyor.
  Aileden gelen genetik yapı ve bireyin doğasında  varolan yapısal ve zihinsel farklılıklar, büyüdüğü ortamdaki çevre faktörleriyle birleşince  bireyin özgünlüğü ve biricik oluşunun nedeni  daha iyi anlaşılmaktadır.
  Bu kadar farklılıklarla donatılmış yaşamlarda, doğuştan sahip olunan  ve bireyin seçme şansının olmadığı “bireysel değerleri” vardır.Birey bunu doğallıkla kabul eder, diğer insanların de kabul etmesini ister. Irkı, teninin ya da gözünün rengi, annesi,  babası, kadın, ya da erkek cinsiyeti, gibi…
  İnsan, aynı zamanda sosyal bir varlık olarak çevresi ve diğer insanlarla etkileşim halindedir.Sosyal yaşam içerisinde,  bireylerin haklarını “bireysel yaptırımlardan” koruyan “hukuki yasalar” vardır.
  Erkek egemen toplumlardan gelen alışkanlıkların bir uygulaması olarak “kadın cinsiyetinin” değersizleştirildiği, köleler gibi alınıp satıldığı, söz söyleme, seçme ve seçilme hakkının bulunmadığı  “kadının ötekileştirildiği” bir toplumda “demokrasi-adalet-barış”  gibi değerlerin varolamayacağını öngören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ; 5 Aralık 1934’de kadınların  “insani” doğal hakkı olan  “seçme ve seçilme hakkı” nın yasalaşmasını sağlamıştır.
  Liderlik vizyonu ve özündeki birçok değerden biri olan “insan  sevgisi” ile gerçek özgürlüğün bireylerin zihninden başladığını ve  bunun da ancak  “insani hakların adilce paylaşımı” sonucunda mümkün olacağını  vurgulayan bir uygulamadır.
  “ Biz Cumhuriyet Kadınları” na  yıllar önce verilen, farkındalık yaratma konusunda günümüzde de her  bireye sorumluluk düşen bu hakkımızı bilinçlice değerlendirmeli,
  Anneler-Babalar olarak çocuklarımıza ve çevremizdeki kadın-erkek tüm insanlara aktarmalıyız.Seçme ve seçilme hakkı her bireyin "insan olma" ve “yaşama hakkı” nın bir parçasıdır.
  Önemli olan bireyin bu bilinçte olması ve uygulamalarla yaşatmasıdır.
  Seçimlerinizin  barış, özgürlük, eşitlik, sağlık, huzur ve mutluluktan kısaca “yaşam”dan ve ayrım yapmaksızın
  "tüm yaşamlardan" yana olması dileğiyle…    Dr MK

  - WAXDSIGN - Ana Sayfa Over The Top SEO
  Web Tasarım
  Grafik Tasarım
  Mobil Siteler
  Logo
  Video Fotoğraf Çekimi
  Mimari Yönlendirme
  Facebook Sayfaları